Asielrecht

Marion Pals staat asielzoekers bij gedurende hun asielprocedure. Asielzoekers krijgen doorgaans aan het begin van hun procedure een gespecialiseerde advocaat toegewezen. Op verzoek kan Marion Pals ook een procedure overnemen van een andere advocaat of een second opinion uitvoeren.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die een herhaalde aanvraag willen indienen kunnen tevens bij haar terecht. Er zal dan moeten worden uitgezocht of er voldoende nieuwe feiten of omstandigheden zijn om met succes een nieuwe aanvraag te kunnen indienen.

“Sinds ik als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk werkte in 1990/1991, heeft asiel- en vreemdelingenrecht mijn passie. Het is soms verbijsterend wat mensen hebben meegemaakt en hoe zij zich staande weten te houden in oorlogsgebieden. Eenmaal in Nederland zijn deze asielzoekers extra kwetsbaar: een vreemde cultuur, waar ze de taal niet spreken. Ik voel me erg bij deze kwetsbare groep betrokken.”