Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies. Er kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Hoewel de advocaat zorgvuldig de juistheid en volledigheid van de informatie nastreeft, is de advocaat niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Voor de inhoud van de externe websites, waarnaar in de links wordt verwezen, is de advocaat niet verantwoordelijk. Op deze website en de daarin opgenomen informatie rusten rechten van intellectuele eigendom en die informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.