Klachtenregeling Marion Pals Advocatuur

Intern

Indien u klachten heeft over de advocaat kunt u die eerstens met de advocaat bespreken. Ook is het mogelijk dat u een gesprek heeft met een andere advocaat waarmee uw advocaat samenwerkt om uw problemen te bespreken. Dit betreffen mw. mr. Yvonne Coenders en mw. mr. Mona Saija.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht er geen oplossing kunnen worden gevonden voor uw problemen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie advocatuur te ’s-Gravenhage. De geschillencommissie beoordeelt de kwaliteit van de inhoud van het werk dat uw advocaat voor u heeft gedaan en de hoogte van de rekening. De geschillencommissie beoordeelt echter alleen schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

Voor het indienen van een klacht moet klachtengeld worden betaald. De kosten kunnen variëren van € 52,50 tot € 102,50. Indien u gelijk krijgt, krijgt u het klachtengeld terug.

De geschillencommissie biedt veelal een praktische oplossing voor de problemen met uw advocaat. De behandeling vindt plaats in ’s-Gravenhage. Meer informatie kunt u vinden op hun website www.geschillencommissie.nl waar u bovenaan in de grijze balk klikt op ‘commissies’ en vervolgens onder de letter ‘A’ kiest voor ‘advocatuur’. Het adres van de geschillencommissie is: Postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage. Het telefoonnummer is: 070 – 310 53 10.

Deken

Mocht u intern niet tot een oplossing komen en niet naar de geschillencommissie willen, kunt u uw problemen ook nog voorleggen aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Arnhem. De deken zal de klacht onderzoeken en een oplossing voor de klacht trachten te vinden.

Raad van Discipline

Indien dat niet lukt wordt de klacht naar de raad van discipline te Arnhem doorgestuurd. De raad oordeelt of de advocaat is te kort geschoten en/of onjuist heeft gehandeld en kan drie maatregelen treffen: of een waarschuwing, of een berisping of een al dan niet voorwaardelijke schorsing opleggen. De raad van discipline kan geen schadevergoeding toekennen. Daarvoor moet men naar de gewone rechter. Ook heeft de raad geen mogelijkheden om problemen over declaraties op te lossen.

De raad van discipline biedt in het algemeen geen praktische oplossing voor uw problemen met uw advocaat.

Voor het indienen van een klacht kunt u zich wenden tot het bureau van de orde van advocaten, Postbus 4152, 6803 ED Arnhem, telefoonnummer 026 – 389 07 66, E-mail: info@ordegelderland.nl. Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.