Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand bij laag inkomen

Bij het eerste contact zal met u worden besproken of u voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging van de advocaat) in aanmerking komt. Heeft u een laag inkomen en geen of weinig vermogen, dan betaalt u alleen een eigen bijdrage voor de kosten van rechtshulp en de overheid betaalt de rest (zie voor meer informatie www.rechtsbijstand.nl). Een slachtoffer van mensenhandel dan wel van een ernstig gewelds- of zedendelict betaalt onafhankelijk van het inkomen geen enkele eigen bijdrage, gezien de ernst van het delict. Een asielzoeker evenmin.

Rechtsbijstandsverzekering, voorkeursadvocaat of second opinion

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering en wilt u een voorkeursadvocaat of een second opinion voor een procedure, betaalt de verzekering meestal de kosten. In asielzaken echter wordt u wel ineens een eigen bijdrage van € 196,00 in rekening gebracht, mocht u tijdens een procedure van advocaat wensen te veranderen zonder dat sprake is van een dwingende reden voor deze overname.

Hoger inkomen en /of geen rechtsbijstandverzekering

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering of een hoger inkomen en/of vermogen, dan breng ik u een uurtarief in rekening. Wij bespreken dit tijdens ons eerste gesprek en maken dan daarover afspraken. Dit tarief is afhankelijk van de aard van de zaak en het belang. Meestal valt goed in te schatten hoeveel u voor het advies of de procedure moet betalen.

Bijkomende kosten

Bij het behandelen van uw zaak kan sprake zijn van bijkomende kosten. Denkt u dan bijvoorbeeld aan griffierechten, uittreksels, deurwaarderskosten of kosten voor deskundigen. Deze kosten worden vooraf met u besproken.
Ik breng u geen kantoorkosten in rekening.