Slachtoffers van mensenhandel en gewelds- en zedenmisdrijven

Stop Human Trafficking

Marion Pals Advocatuur staat ook slachtoffers van mensenhandel, van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven bij. Indien het buitenlandse slachtoffers betreft, wordt zowel bij de strafrechtelijke als bij de verblijfsrechtelijke procedure rechtsbijstand verleend.
De advocaat staat hen bij wat betreft advisering en informatieverschaffing indien gewenst en indien mogelijk zelfs voorafgaand aan de aangifte bij de politie tot en met de strafzaak tegen de verdachte. Zij gaat mee naar eventueel getuigenverhoor en zij dient namens het slachtoffer een vordering benadeelde partij in.

“Sinds zo’n vijf jaar sta ik ook de zeer kwetsbare groep van slachtoffers van mensenhandel bij. In het begin alleen buitenlandse minderjarigen maar inmiddels ook Nederlandse slachtoffers van zowel mensenhandel als van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een zeer boeiend rechtsgebied nu de rechten van slachtoffers zich al meer uitbreiden. Ik vind het roerend om te zien hoe goed het een slachtoffer doet als het lukt de slachtofferverklaring voor te lezen tijdens de strafrechtszitting. Het is zo belangrijk om de machteloze positie waarin een slachtoffer normaal heeft verkeerd een positieve draai te geven.”