Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Marion Pals Advocatuur is gespecialiseerd in procedures omtrent onder meer gezinshereniging, medische behandeling en rechten van EU-burgers. Ook ben ik gespecialiseerd in naturalisatierecht.

Als u een afwijzende beschikking van de IND heeft ontvangen, is het van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de advocaat. Voor hulp bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning anders dan een asielvergunning, kan de advocaat u tegen betaling bijstaan.

“Schrijnend vind ik de situatie rondom de gezinshereniging van als vluchteling erkende Eritreeërs. Zij moeten bewijsstukken over hun identiteit en de gezinsband in bezit hebben gehad, volgens de IND, voor zij hun land verlieten terwijl zij in Eritrea goed zonder enig documenten konen leven en hun huwelijk door dorpsgenoten gewoon werd erkend. Dit vecht ik uiteraard juridisch aan. Helaas gaat het om lange procedures omdat de IND het aantal aanvragen voor gezinshereniging niet aankan en dus de beslistermijn heeft verruimd. Dat lange wachten en gescheiden moeten blijven is verschrikkelijk voor alle gezinsleden.”